projects-web-khazarelectric-header

طراحی وب سایت خزر الکتریک

وب سایت خزر الکتریک در زمینه قطعات برقی با استفاده از نرم افزار ها و جدیدترین زبان ها طراحی شده است. این وب سایت با یک طراحی اختصاصی و با نظر مشتری پیاده سازی شده است.

https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/98-projects-web-khazarelectric-gallery1.webp
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/78-projects-web-khazarelectric-gallery2.webp
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/40-projects-web-khazarelectric-gallery3.webp
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/95-projects-web-khazarelectric-gallery4.webp

بررسی

این وب سایت با قابلیت های زیادی که توسط تیم هایپونت طراحی شده این امکان را برای مخاطبان این وب سایت فراهم کرده تا تجربه خوبی از بازدید این وب سایت داشته باشند. استفاده از پالت رنگی اختصاصی، طراحی سفارش سازی شده استفاده از زبان های برنامه نویسی جدید از ویژگی های مهم این وب سایت محسوب می شود.

نکات برجسته

چهار زبانه بودن
قابلیت ثبت پروژه
داشبورد حرفه ای
اضافه کردن محصول

ابزار ها