projects-web-iranexchange-header

طراحی وب سایت ایران اکسچنج

طراحی وب سایت ایران اکسچنج در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال با پالت رنگی مشخص و تم اختصاصی. همچنین استفاده از زبان های HTML ,Javascript

https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/45-projects-web-iranexchange-gallery.webp
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/97-projects-web-iranexchange-gallery2.webp
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/72-projects-web-iranexchange-gallery3.webp
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/11/20/9-projects-web-iranexchange-gallery4.webp

بررسی

وب سایت ایران اکسچنج از پالت رنگی روشن ونارنجی استفاده شده است. این وب سایت در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال طراحی شده و از زبان های برنامه نویسیHTML,CSS,Javascriptبه کار گرفته است. در طراحی این وب سایت از جدید ترین آیکون ها و پالت رنگی استفاده شده است.

نکات برجسته

پالت رنگی اختصاصی
استفاده از ترند ترین آیکون ها
قابلیت استفاده در تمامی دستگاه ها
استفاده از المان های مرتبط با برند

ابزار ها