project-charkhnab-header

طراحی لوگو چرخ ناب

این لوگو ساخته شده برای شرکت چرخ ناب با استفاده از ابزار های طراحی و تکنولوژی های جدیدو با استفاده از المان های مربوط با برند.

https://api.hyponet.ir/public/images/2022/10/17/29-project-charkhnab-gallery.jpg
https://api.hyponet.ir/public/images/2022/10/17/2-project-charkhnab-galery.jpg

بررسی

در این لوگو سعی شده با استفاده از یک سری المان های نوستالژی قدیمی مانند چرخ خیاطی و با یک پالت رنگی جذاب به مشتری تحویل داده شود. این لوگو با طراحی ساده ای که دارد توجه زیادی را جلب می کندو مفهوم برند را به خوبی می رساند. این لوگو با استفاده از نرم افزار های حرفه ای، طراحی و با نظر و سلیقه مشتری پیاده سازی شده است.

نکات برجسته

پالت رنگی اختصاصی
طراحی مینیمال
قابلیت ویرایش
قابلیت تغییر فرمت

ابزار ها